Svin

Søer, Slagtesvin og opdræt

Dyrevelfærdsmærket vil kunne findes på udskæringer af svinekød i Coops butikker.

Det Gode Staldliv 
Dyrevelfærden med 1 hjerte ligger markant højere, end hvad dansk standardlovgivning kræver. Grisene og søerne er altid løsgående og har 30 pct. mere plads i stalden end i standardproduktionen. Der er halm og andet strøelse, som grisene fra naturens hånd gerne vil rode i. I alle staldafsnit er der et strøet leje med god plads til hvile.

Uddrag af kriterier:

 • Markant bedre dyrevelfærd end loven kræver med 30% mere plads til at hvile, æde og at udføre social aktivitet
 • 100% løsgående
 • Permanent adgang til rigeligt halm og strøelse i stalden tildeles på gulv
 • Typisk adgang til grovfoder
 • Ingen halekupering
 • Maksimalt 8 timers transport

Det Gode Udeliv
Frilandsgrisen er løsgående og har hele livet adgang til frisk luft, blødt halm og grovfoder. Pattegrisene kommer til verden i hytterne på marken. Senere flyttes de ind i stalden, der er strøet med halm, men der er stadig fri adgang til udearealerne, så der tages store hensyn til grisenes naturlige adfærd.

Uddrag af kriterier:

 • Frilandsgrise, der kan gå ud og ind som de vil. Det gælder både for drægtige søer, smågrise og slagtesvin
 • Mere plads og grovfoder til alle
 • Masser af strøelse i staldene
 • Ingen halekupering
 • Maksimalt 8 timers transport

Det Økologiske Liv
De økologiske grise – både smågrise og slagtesvin – har endnu bedre plads både i stalden og på udearealerne. De går frit omkring, har altid adgang til blødt halm til at sove eller rode i, og får hele livet økologisk grovfoder. Søerne er ude hele sommeren og pattegrisene fravænnes senere end på niveau 1 og 2. Der er meget skrappe regler for medicinering.

Uddrag af kriterier:

Løsgående søer og grise med rigelig plads både ude og inde

 • Stierne er 250 pct. større end i standardproduktionen. Pattegrisene fravænnes senere og har dermed også længere tid på friland
 • Økologisk grovfoder hele livet til både søer og slagtesvin
 • Meget skrappe regler for medicinering med antibiotika
 • Ingen halekupering
 • Maksimalt 8 timers transport

Det Ekstra Gode Liv
De 4 hjerter tildeles af et uafhængigt ekspertpanel og gives kun, hvis der er gjort en ekstraordinær stor indsats for dyrevelfærden. Forholdene skal ligge markant over de tre andre niveauer og produktionen skal ligge over den danske brancheaftale for økologisk produktion.