Kyllinger

Slagtekyllinger

Dyrevelfærdsmærket med 1 – 4 hjerter findes på udskæringer af kyllinger i Coops butikker.

Det Gode Staldliv
Dyrevelfærden for kyllinger mærket med 1 hjerte ligger markant højere, end loven kræver af almindelig standard. For eksempel har kyllingerne meget mere plads – omkring 20% mere end i det konventionelle landbrug og går i løsdrift. Færre kyllinger i stalden giver større mulighed for at udfolde naturlig adfærd og de får færre skader og svidninger. Kyllingerne får også grovfoder, som øger deres velbefindende. Kyllinger må maksimum transporteres i 8 timer og det nedsætter risikoen for stress.

Uddrag af kriterier:

 • Maksimalt 16 kyllinger pr. m2
 • Grovfoder tilgængeligt døgnet rundt
 • Maksimalt 8 timers transporttid

Det Gode Udeliv
Frilandskyllingerne skal være af en langsomt voksende race og dyrevelfærden hæver sig over det gode staldliv ved, at de frit kan bevæge sig ud og ind af stalden, så snart deres fjerdragt er klar til det. Det giver bedre mulighed for at udfolde sig naturligt. Det giver også mere plads i staldene, fordi alle ikke er inde på samme tid. Bortset fra om natten, hvor roen falder på og alle sover i stalden.

Uddrag af kriterier:

 • Adgang til udendørs løbegård med plantedække. Mindst 1 m2 pr. kylling og ude mindst halvdelen af deres levetid
 • Langsomt voksende race med en minimums slagtealder på 56 dage
 • Indendørs maksimalt 13 kyllinger pr. m2
 • Siddepinde
 • Grovfoder tilgængeligt døgnet rundt

Det Økologiske Liv
De økologiske kyllinger har ca. 60% mere plads end ved det gode udeliv og 1/3 af gulvet skal være dækket af strøelse, som kyllingerne kan rode i. Udendørs er der 4 gange så meget plads. Der er vinduer i stalden, så kyllingerne kan gå i seng og stå op med solen. Naturligvis på egne siddepinde. Dagslys giver en højere grad af naturlighed og mørkeperioden er vigtig for hvile.

Uddrag af kriterier:

 • Kyllingerne lukkes ud, når fjerdragten er blevet kraftig nok og vejret tillader det
 • Udendørs mindst 4 m2 pr. kylling
 • Indendørs max. 10 kyllinger pr. m2
 • Hver stald må max. rumme 4.800 kyllinger
 • Udgangshullerne skal være mindst 4 m pr. 100 m2 husareal
 • I stalden skal mindst 1/3 af gulvet være fast og dækket af strøelse
 • Langsomt voksende kyllingeracer
 • Siddepinde
 • Grovfoder
 • Kyllingerne får dagslys og mindst 8 timers mørke
 • Større tilskyndelse til at forebygge sygdomme, fordi anvendelse af lægemidler er mere restriktive

Det Ekstra Gode Liv
De 4 hjerter tildeles af et uafhængigt ekspertpanel og gives kun, hvis der er gjort en ekstraordinær stor indsats for dyrevelfærden. Forholdene skal ligge markant over de tre andre niveauer og produktionen skal ligge over den danske brancheaftale for økologisk produktion.