Æg

Æg

Dyrevelfærdsmærkede æg findes i Coops butikker

Det Gode Staldliv
Dyrevelfærden for æglæggende høns på dette niveau er markant bedre end for bur- og skrabehøns. For eksempel betyder det gode staldliv 30% mere plads i forhold til skrabeægproduktionen og mere end 100% mere plads i forhold til burægproduktionen. Mere plads betyder, at hønsene kan udfolde deres naturlige adfærd i højere grad. Hønsene får også grovfoder. Det giver dem noget at bruge næbbet til, så de piller mindre fjer.

Uddrag af kriterier:

 • Maksimalt 7 høns pr. m2, hvoraf en del kan være veranda
 • Stalden skal være indrettet på flere niveauer
 • Siddepinde. Det er en del af hønsenes naturlige adfærd at søge op fra grunden om natten for at hvile
 • Grovfoder er tilgængeligt i dagtimerne
 • Mindst 1/3 af gulvarealet skal være dækket af strøelse
 • Krav om 8 timers mørke
 • Krav ift. opdræt: Inden hønerne kan begynde at lægge æg, skal de have erfaring med siddepinde og have adgang til strøelse, som de kan hakke, skrabe og støvbade i
 • Næbtrimning ikke tilladt

Det Gode Udeliv
Her lægges æg af fritgående høns, som selv bestemmer om de vil være ude eller inde. Det giver bedre mulighed for en naturlig adfærd, og det giver også mere plads i staldene, fordi alle ikke er inde på samme tid. Dog sover de alle indendørs om natten, hvor de hver især har egen siddepind.

Uddrag af kriterier

 • Adgang til udendørs løbegård med plantedække med et areal på mindst 4  m2 pr. høne
 • Grovfoder i form af det, hønsene selv finder udendørs ved træer og buske 
 • Indendørs i stalden maksimalt 9 høns pr. m2
 • Længden af udgangshuller skal være mindst 4 meter pr. 100 m2 husareal
 • Siddepinde. Det er en del af hønsenes naturlige adfærd at søge op fra grunden om natten for at hvile
 • Mindst 1/3 af gulvarealet skal være dækket af strøelse
 • Krav om 8 timers mørke
 • Krav ift. opdræt: Inden hønerne kan begynde at lægge æg, skal de have erfaring med siddepinde og have adgang til strøelse, som de kan hakke, skrabe og støvbade i
 • Næbtrimning ikke tilladt

Det Økologiske Liv
De økologiske høns har endnu bedre plads end på de to foregående niveauer. For eksempel må der maks være 6 høns pr. m2 inde i stalden. Der er krav om adgang til dagslys og i stalden skal der være siddepinde. Udendørsarealet skal være beplantet, så hønerne kan søge ly og selv finde frø. Flokstørrelsen er begrænset til maksimum 3000 høns pr. flok. Det betyder, at alle høns får reel adgang til udearealet. Der er restriktioner for brugen af antibiotika.

Uddrag af kriterier:

 • Adgang til udendørs løbegård med plantedække med et areal på mindst 4 m2 pr. høne
 • Grovfoder er tilgængeligt i dagtimerne
 • Indendørs i stalden maksimalt 6 høns pr. m2
 • Længden af udgangshuller skal være mindst 4 meter pr. 100 m2 husareal
 • Stalden skal være indrettet på flere niveauer
 • Siddepinde. Det er en del af hønsenes naturlige adfærd at søge op fra grunden om natten for at hvile
 • Mindst 1/3 af gulvarealet skal være dækket af strøelse
 • Krav om 8 timers mørke
 • Krav ift. opdræt: Det skal være økologisk opdræt og inden hønerne kan begynde at lægge æg, skal de have erfaring med siddepinde og adgang til strøelse, som de kan hakke, skrabe og støvbade i
 • Næbtrimning ikke tilladt
 • Maksimalt 3 anitibiotikabehandlinger pr. år. Dobbelt tilbageholdelsestid
 • Maksimalt 8 timers transporttid

Det Ekstra Gode Liv
De 4 hjerter tildeles af et uafhængigt ekspertpanel og gives kun, hvis der er gjort en ekstraordinær stor indsats for dyrevelfærden. Forholdene skal ligge markant over de tre andre niveauer og produktionen skal ligge over den danske brancheaftale for økologisk produktion.